Printvenlig version

Anlægsarbejder & Miljø


Ljungdahl SABA MS Floor SL

 

SABA MS Floor SL (Self-Levelling) er en 1-komponent, permanent elastisk fugemasse baseret på MS polymer. SABA MS Floor SL er selvnivellerende og udjævner selv i fugen.

Anvendelse

 • Særdeles velegnet til fuger med en hældning <2%.
 • Særdeles velegnet til fleksible samlinger i gulve, fortove og balkoner.
 • Særdeles velegnet til anvendelse hvor uigennemtrængelighed for væsker er kræ­vet fx i garageanlæg, lagerhaller og produktionsanlæg/-områder.
 • Særdeles velegnet til trafikanlæg fx togperroner og anlægsarbejder.
 • Søg evt. vores tekniske rådgivning ved specielle anvendelser.


Egenskaber

 • Selvnivellerende, skal ikke glittes.
 • Perfekt til anvendelser hvor uigennemtrængelighed for væsker kræves.
 • Let at anvende direkte.
 • Resistent overfor vejsalt, svage syrer og kemikalier og forhin­drer derved forurening ved spild.
 • Slidstærk.
 • Har lang levetid.
 • Til både ind- og udvendig an­vendelse.
 • Opfylder ISO11600-F standard for struktursamlinger, class 25 LM.
 • CE-mærket baseret på EN 14188-2, class A og EN 15651-4, PW 25LM INT-EXT. 
 • ISEGA certificeret (i forbindelse med HACCP).
Tilbage til oversigten
NAVN & FIRMA

TELEFON

EMAIL

BESKRIVELSE

NAVN & FIRMA

TELEFON
Ljungdahl A/S 
Telefon: 48 14 00 10 
Ljungdahl@ljungdahl.dk

Abningstider:
Man - tors: 7.00 - 16.00
Fredag     : 7.00 - 15.00