Printvenlig version

Driftsvejledning for facadefuger

Fuger skal som andre bygningsdele af ejer eller bruger besigtiges med jævne mellemrum for at sikre renholdelse og eventuel nødvendig vedligeholdelse.
 
Det forudsættes, at fuger besigtiges en gang årligt, særligt udsatte fuger måske oftere. Besigtigelsen skal under hensyn til ansvarsfordelingen dokumenteres med en tilstands-rapport, der indeholder stamoplysningerne, dvs. de tekniske data om fugens oprindelse og materialer samt en vurdering af den aktuelle tilstand.
 
Stamoplysningerne om fugerne udfyldes af entreprenøren ved aflevering af fugeentreprisen. Datablade for de anvendte materialer vedlægges.
 
Rengøring
Almindelig rengøring, herunder fjernelse af støv, alger, mos, jord og nedfaldende blade skal foretages, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge. Rengøring foretages med en blød børste. Som rengøringsmiddel foreslås rent vand evt. med lidt brun sæbe. Andre rengøringsmidler kunne være klorin, salmiakspiritus og sulfo, men der kan være kemiske problemer forbundet hermed. Omhyggelig efterskyldning med rent vand anbefales.
 
Reparation stedvis
Stedvis reparation foretages med udskæring af de dårlige fugestrækninger og omhyggelig afrensning af kontaktflader, så de er rene, tørre og fri for olie og løse partikler. Der efterfuges med ny fugemasse, helst med samme fugemasseprodukt som det oprindeligt anvendte. Der primes, når dette anbefales af fugemasseleverandøren.
 
Udskiftning
Udskiftning foretages i princippet på tilsvarende måde.
 
Andre produkter og materialer
Såfremt der ønskes anvendt andre produkter og fugematerialer end de oprindeligt anvendte, må de pågældende leverandører konsulteres om eventuelle særlige foranstaltninger for at sikre vedhæftningen.
 
Overmaling må kun foretages i samråd med fugemasseleverandøren.
 
Silikoneprodukter kan ikke overmales.
 
Vedr.: Driftsvejledning for fuger i vådrum henvises til FSO 12/1996