Printvenlig version

Driftsvejledning for tagpap

Forebyggelse

På følgende punkter kan bygningsejeren eller dennes repræsentant gøre en effektiv indsats for at undgå skader, og dermed forlænge tagets levetid betydeligt ved at foretage et, eller bedre to årlige eftersyn for at checke følgende;

  • At afløbsforholdene er i orden og eventuelt foretage oprensning af tagrender og indvendige afløb.
  • Rense tagfladen og fjerne eventuelle fremmedlegemer såsom glasskår, sten, mursten, søm og lignende.
  • At inddækninger er i orden. Efterse alle gennemføringer og tagkanter.
  • At hætter er intakte. Monter eventuelt nye topstykker.
  • At ovenlys ikke er defekte. Udskift flangelys med ovenlys på karm.
  • Om der er sprængninger i tagbelægningen forårsaget af bevægelser i  underlaget eller  issprængninger.
  • At undersøge, om der er mekanisk beskadigelse, som kan medføre utætheder på taget for eksempel forårsaget ved etablering eller udskiftning af ovenlys, opsætning af skilte eller lysreklamer, kølesystemer m.m.
  • At der ikke er efterladt/henlagt materialer på taget.
  • At eventuel fremmed arbejde på taget ikke har forårsaget skader