Printvenlig version

Misfarvning af fuger

Gulning ved kontakt med væsker

Væsker (fx rensemidler eller sæbevand) kan forårsage misfarvning – specielt når væskerne indeholder syrer eller alkalier.

Anvend derfor neutral sæbevand ved glitning og lignende for at undgå evtentuel misfarvning.

Dampe fra kemikalier

Dampe fra syrer og alkalier, som stammer fra fx. rensemidler og ny maling kan ligeledes forårsage misfarvning af fugen.

Hvis man indenfor et mindre areal arbejder med både alkoxy hærdende silicone og neutral hærdende silicone, kan misfarvning af den neutrale silicone forekomme.

Udover ovennævnte påvirkninger kan cigaretrøg ligeledes være årsag til gulning af fugerne.

For at undgå gulning/misfarvning af fugerne, anbefaler vi derfor, at man generelt forsøger at undgå de nævnte påvirkninger, indtil fugemassen er færdighærdet.!