Brancher

Byggerådgiver

Du kan, som byggerådgiver, få sparring igennem hele byggeprocessen fra planlægning og projektering til selve udbuddet.

Ljungdahl har en bred palette af tætningskonstruktioner, produkter og kan på baggrund af 50 års erfaring inden for byggebranchen tilbyde kompetent vejledning under alle byggeriets faser: Råhus, facadelukning, vinduesmontage, aptering, finish, ud- og indvendig fugning.

Entreprenør

Uanset om du er totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenør, kan Ljungdahls 5 tekniske konsulenter være dig behjælpelige gennem hele byggeprocessen – lige fra sparring omkring løsninger og produktudvælgelse allerede i udarbejdelsesfasen af byggeprojektet til vejledning og undervisning i anvendelsen af produkter under alle faser af udførslen af selve byggeriet.

Tømrer

Hvad enten du, som tømrer, arbejder med renovering, nybyggeri eller ombygning, er Ljungdahls tekniske konsulenter klar med rådgivning gennem hele byggeprocessen. Ljungdahl har gennem de sidste 50 år oparbejdet bred erfaring inden for byggebranchen i forhold til tætningskonstruktioner, produkter og systemer og er en kompetent sparringspartner for dig allerede i planlægningsfasen af byggeprojektet, hvor du skal tage stilling til produkter, tætningsløsninger mm.

Fugemontør

Ljungdahl har 50 års erfaring som producent og leverandør inden for fugebranchen, der gør at vi kan give dig kompetent og seriøs sparring, uanset om du skal fuge ude eller inde, skal udføre facadefuger, brandfuger mv. Vores tekniske konsulenter kan tilbyde dig en tæt dialog omkring både produktvalg og udføring af selve fugningen.  

Glas & Facader

Ljungdahl har en bred palette af konstruktionstætninger til Glas & Facade.

Industri

Foruden en række produkter, der er særligt velegnede til brug i industrien, står Ljungdahls tekniske konsulenter parat med sparring og vejledning, så du vælger den mest optimale konstruktionstætning til dit byggeprojekt.