Brancher

Kernen i Ljungdahls forretning er det tætte byggeri. Vi leverer tætte løsninger til byggebranchen og industrien. Vi har løsninger til alle byggeriets faser – lige fra byggestrat og etableringen af råhuset til facadelukningen og vinduesmontagen til aptering, finish samt ind- og udvendig fugning.

På den måde henvender vi os både til dig, der er byggerådgiver og dig, der er entreprenør på projektet og dig, der arbejder som tømrer og dig, der arbejder som fugemontør.

 

Hvad kan vi gøre for dig?

 

Vi tilbyder et komplet sæt af løsninger, og her på siden kan du bl.a. læse om vores fugeløsninger, hvor vi både har fugemasser til de mere almindelige opgaver ide og ude, men også tilbyder løsninger til bl.a. miljø og anlæg såsom parkeringshuse, lufthavne og landingsbaner, havneanlæg mv.

Til det tætte byggeri har vi et fuldt dampspærresystem, hvor du får både kvalitetsprodukter samt adgang til vores tekniske konsulenter. I vores sortiment af dampspærreprodukter finder du bl.a. Ljungdahl AIRBLOCK® Flydende dampspærre, der let kan påføres med spray eller pensel.

Inden for vores løsninger til lukning af byggeriets facade finder du også Ljungdahl OUTFRAME® vinduesfals- og interimsløsning – der sikrer en hurtig lukning af byggeriet ved facaderenovering samt komplet damptæthed.

Til byggeriets facade har vi også vores EPDM facademembran, hvis høje kvalitet, elasticitet, UV-betandighed etc. gør den ideel til facadeinddækning.

I Ljungdahls EPDM Tagsystem finder du alt til etablere et tæt tag. Elevate EPDM tagmembran er ideelt til flade og grønne tage og er sikkert for både dig og byggekonstruktionen idet EPDM membranen monteres uden brug af åben ild.

 

Er du interesseret i at tale med en af vores tekniske konsulenter, kan du finde ham, der kører i dit lokalområde her.

Har du spørgsmål?

Eller ønsker du hjælp?

Læs mere

Byggerådgiver

Du kan, som byggerådgiver, få sparring igennem hele byggeprocessen fra planlægning og projektering til selve udbuddet.

Ljungdahl har en bred palette af tætningskonstruktioner, produkter og kan på baggrund af 50 års erfaring inden for byggebranchen tilbyde kompetent vejledning under alle byggeriets faser: Råhus, facadelukning, vinduesmontage, aptering, finish, ud- og indvendig fugning.

Entreprenør

Uanset om du er totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenør, kan Ljungdahls 5 tekniske konsulenter være dig behjælpelige gennem hele byggeprocessen – lige fra sparring omkring løsninger og produktudvælgelse allerede i udarbejdelsesfasen af byggeprojektet til vejledning og undervisning i anvendelsen af produkter under alle faser af udførslen af selve byggeriet.

Tømrer monterer lysningsfolie

Tømrer

Hvad enten du, som tømrer, arbejder med renovering, nybyggeri eller ombygning, er Ljungdahls tekniske konsulenter klar med rådgivning gennem hele byggeprocessen. Ljungdahl har gennem de sidste 50 år oparbejdet bred erfaring inden for byggebranchen i forhold til tætningskonstruktioner, produkter og systemer og er en kompetent sparringspartner for dig allerede i planlægningsfasen af byggeprojektet, hvor du skal tage stilling til produkter, tætningsløsninger mm.

Fugemontør

Ljungdahl har 50 års erfaring som producent og leverandør inden for fugebranchen, der gør at vi kan give dig kompetent og seriøs sparring, uanset om du skal fuge ude eller inde, skal udføre facadefuger, brandfuger mv. Vores tekniske konsulenter kan tilbyde dig en tæt dialog omkring både produktvalg og udføring af selve fugningen.

Glas & Facader

Ljungdahl har en bred palette af konstruktionstætninger til Glas & Facade.

Laborant i laboratorium

Industri

Foruden en række produkter, der er særligt velegnede til brug i industrien, står Ljungdahls tekniske konsulenter parat med sparring og vejledning, så du vælger den mest optimale konstruktionstætning til dit byggeprojekt.