Byggerådgiver

Den rigtige løsning fra byggeriets start

Som byggerådgiver er du en vigtig del af byggeprojektet og skal have det store overblik over alle aspekterne og faser i et givent projekt. I Ljungdahl får du en kvalificeret og engageret rådgivningspartner med stor erfaring og bred viden inden for tætningskonstruktioner og tætningsprodukter til alle aspekter af et byggeri.

 

Værdifuld sparring fra byggestart til aflevering

Ljungdahl har 5 tekniske konsulenter, der på baggrund af mange års erfaring tilbyder værdifuld sparring – lige fra byggeprocessens opstartsfase, hvor der tidligt skal tages stilling til byggeriets tæthedsplan og klimaskærm samt radonsikring til byggeriets slutfase, hvor det skal afleveres med en flot finish.

Du kan, som byggerådgiver, få sparring igennem hele byggeprocessen fra planlægning og projektering til selve udbuddet. Vi kan byde ind med løsninger, materialer samt vejledning til alle byggeriets faser: Råhus, facadelukning, vinduesmontage, aptering, finish, ud- og indvendig fugning.

Vi har gennem mere end 50 år opbygget et stort erfaringsgrundlag, og vi kan derfor bidrage med en stærk faglig viden.   Til dit byggeri kan du trække på vores omfattende erfaring inden for tætningsløsninger af både tage, vinduer, facade etc.

Har du spørgsmål?

Eller ønsker du hjælp?

Løsninger til det tætte byggeri

✔ Fugemasser & klæbere

✔ Dampspærre

✔ EPDM tag- og facademembran

✔ Flydende dampspærre – Ljungdahl AIRBLOCK®

✔ Vinduesfals & interimsløsning – Ljungdahl OUTFRAME®

DGNB-certificering

Ljungdahl har siden 1972 leveret produkter, der lever op til gældende lovgivning og krav fra markedet – det ønsker vi at fortsætte med. Derfor er det en selvfølge for os at udvikle løsninger, der kan bidrage til bæredygtigt byggeri og levere den dertil hørende dokumentation til brug for DGNB-certificeret byggeri.

LEED- og BREEAM-certificering

LEED og BREEAM er ligesom DGNB certificeringer, der er skabt for at danne en fælles ramme for bæredygtigt byggeri. BREEAM og LEED er begge certificeringer, der hovedsageligt fokuserer på miljø og indeklima til forskel fra DGNB, der fokuserer på byggeriets fem kvaliteter: miljø, økonomi, social, teknik og proces.

Svanemærket byggeri

Der stilles store krav til svanemærkede byggerier. Kravene gælder alt fra byggeriets energiforbrug, miljø- og sundskadelige stoffer i byggematerialer, kemiske produkter mm.

I Kliima x Ljungdahls Dampspærresystem finder du en række produkter, der er godkendt til svanemærket byggeri. Foruden det brede sortiment af kvalitetsprodukter, tilbyder vi også rådgivning og sparring om dit næste svanemærkede byggeri.