Entreprenør

Uanset om du er totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenør, kan Ljungdahls 5 tekniske konsulenter være behjælpelige gennem hele byggeprocessen – lige fra sparring omkring løsninger og produktudvælgelse til vejledning og undervisning i anvendelsen  og montagen af produkterne.

Ljungdahl har 50 års erfaring med rådgivning og levering af professionelle løsninger til byggebranchen inden for konstruktionstætninger, og vi kan hjælpe dig med sparring omkring både produkter og systemer, så du allerede tidligt i byggeprocessen bedre kan planlægge din virksomheds ressourcer.

Hvad enten din virksomhed skal stå for byggeriets tæthedsplan og energiramme, tagkonstruktionen eller stå for den passive brandsikring af byggeriet kan Ljungdahls tekniske konsulenter byde ind med mange års erfaring og tilbyde både råd og vejledning om og undervisning i anvendelsen af vores systemer og kvalitetsprodukter.

Har du spørgsmål?

Eller ønsker du hjælp?

Løsninger til det tætte byggeri

✔ Fugemasser & klæbere

✔ Dampspærre

✔ EPDM tag- og facademembran

✔ Flydende dampspærre – Ljungdahl AIRBLOCK®

✔ Vinduesfals & interimsløsning – Ljungdahl OUTFRAME®

Svanemærket byggeri

Der stilles store krav til svanemærkede byggerier. Kravene gælder alt fra byggeriets energiforbrug, miljø- og sundskadelige stoffer i byggematerialer, kemiske produkter mm.

I Dampspærresystemet finder du en række produkter, der er godkendt til svanemærket byggeri. Foruden det brede sortiment af kvalitetsprodukter, tilbyder vi også rådgivning og sparring om dit næste svanemærkede byggeri.

LEED- og BREEAM-certificering

LEED og BREEAM er ligesom DGNB certificeringer, der er skabt for at danne en fælles ramme for bæredygtigt byggeri. BREEAM og LEED er begge certificeringer, der hovedsageligt fokuserer på miljø og indeklima til forskel fra DGNB, der fokuserer på byggeriets fem kvaliteter: miljø, økonomi, social, teknik og proces.

DGNB-certificering

Ljungdahl har siden 1972 leveret produkter, der lever op til gældende lovgivning og krav fra markedet – det ønsker vi at fortsætte med. Derfor er det en selvfølge for os at udvikle løsninger, der kan bidrage til bæredygtigt byggeri og levere den dertil hørende dokumentation til brug for DGNB-certificeret byggeri.