Entreprenør

Uanset om du er totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenør, kan Ljungdahls 5 tekniske konsulenter være behjælpelige gennem hele byggeprocessen – lige fra sparring omkring løsninger og produktudvælgelse til vejledning og undervisning i anvendelsen  og montagen af produkterne.

Ljungdahl har 50 års erfaring med rådgivning og levering af professionelle løsninger til byggebranchen inden for konstruktionstætninger, og vi kan hjælpe dig med sparring omkring både produkter og systemer, så du allerede tidligt i byggeprocessen bedre kan planlægge din virksomheds ressourcer.

Hvad enten din virksomhed skal stå for byggeriets tæthedsplan og energiramme, tagkonstruktionen eller stå for den passive brandsikring af byggeriet kan Ljungdahls tekniske konsulenter byde ind med mange års erfaring og tilbyde både råd og vejledning om og undervisning i anvendelsen af vores systemer og kvalitetsprodukter.

Svanemærket byggeri

Der stilles store krav til svanemærkede byggerier. Kravene gælder alt fra byggeriets energiforbrug, miljø- og sundskadelige stoffer i byggematerialer, kemiske produkter mm.

I Kliima x Ljungdahls Dampspærresystem finder du en række produkter, der er godkendt til svanemærket byggeri. Foruden det brede sortiment af kvalitetsprodukter, tilbyder vi også rådgivning og sparring om dit næste svanemærkede byggeri.  

LEED- og BREEAM-certificering

LEED og BREEAM er ligesom DGNB certificeringer, der er skabt for at danne en fælles ramme for bæredygtigt byggeri. BREEAM og LEED er begge certificeringer, der hovedsageligt fokuserer på miljø og indeklima til forskel fra DGNB, der fokuserer på byggeriets fem kvaliteter: miljø, økonomi, social, teknik og proces.

DGNB-certificering

Ljungdahl har siden 1972 leveret produkter, der lever op til gældende lovgivning og krav fra markedet – det ønsker vi at fortsætte med. Derfor er det en selvfølge for os at udvikle løsninger, der kan bidrage til bæredygtigt byggeri og levere den dertil hørende dokumentation til brug for DGNB-certificeret byggeri.

Tagsystem til flade tage – sikkerhed i fokus

Ljungdahl har et fuldt Tagsystem til flade tage på både større og mindre bygninger og har mange års erfaring med montage af EPDM-tagdug.

Foruden rådgivning, mener vi, at sikkerhed og produktkvalitet er de mest centrale punkter i vores Tagsystem, og derfor har vi valgt et system, hvor EPDM-tagmembranerne kan monteres uden brug af åben ild eller tjære, så sikkerheden er helt i top – både for montøren og for bygningskonstruktionen.

Udover sparring omkring produkter og løsninger tilbyder vores konsulenter gerne at trække i arbejdstøjet og gå på taget med dig og dit team, når du første gang skal montere EPDM-tagdug.

Passiv Brandsikring

Brandsikring er et væsentligt aspekt af et byggeri. Der skal anvendes godkendte produkter, og de skal anvendes korrekt. Ljungdahl har et specialiseret program til brandtætning af installationsgennemføringer.

Ljungdahls tekniske konsulenter kan vejlede og rådgive din virksomhed i forhold til, hvilke produkter, der vil være bedst at anvende til et givent byggeri.

Ljungdahl Facadesystem

Ljungdahl har et fuldt Facadesystem, hvor du, som entreprenør, foruden et produktsortiment af høj kvalitets får adgang til 5 tekniske konsulenter, der har bred erfaring med facade- og konstruktionstætning.

Hvad enten dit fokus er på fuger, tætning af bygningens lysninger får du hos Ljungdahl kompetent vejledning om materialevalg, udførsel af arbejdsopgaven.

Tæthedsplan - kompromisløs kvalitet

Ljungdahl har sammen med Kliima udviklet Dampspærresystemet, der er et fuldt program med adgang til tekniske rådgivere og svanemærkede produkter, hvor fokus er sat på en gennemtestet og høj kvalitet, der skal understøtte det håndværksmæssigt godt etablerede tæthedsplan i byggeriet.

Som byggerådgiver, kan vi tilbyde dig sparring, så du tidligt som muligt i byggeprocessen står stærkt til at tage de rigtige valg og få lavet de bedste aftaler omkring produkter til etabling af tæthedsplan mm.

Vil du vide mere? Kontakt os nu.

Når du trykker "send", accepterer du Ljungdahls Persondatapolitik.