Produkter med EPD

Produkter med EPD

Får et hurtigt og nemt overblik over Ljungdahls produkter med EPD (Environmental Product Declaration), som du kan anvende til din dokumentation.

En EPD dokumenterer et produkts miljøpåvirkning i forskellige faser af dets Livscyklus – fra fra råvare til genanvendelse og forventet bortskaffelse.

EPD’er kan anvendes til at dokumentere miljøpåvirkningen af produkter i byggeriet.  En EPD spiller også en væsentlig rolle i bygningscertificeringer som fx DGNB.

EPD’er kan bruges til at sammenligne forskellige byggeprodukter ud fra deres miljøpåvirkning og vælge de mest bæredygtige alternativer. EPD’en beskriver blandt andet, hvor mange ressourcer der er brugt til at producere fugemassen, hvilke kemikalier der er anvendt, og hvad den samlede CO2-udledning er. Det gør arbejdet for arkitekter og bygherrer nemmere, når de for eksempel specifikt kan sammenligne miljøbelastningen fra forskellige materialevalg, når de bygger.


Vil du vide mere?

Har du yderligere spørgsmål til vores produkter eller til vores produkters EPD’er, er du velkommen til at kontakte os.

Du finder din lokale tekniske konsulent her.

Vores tekniske team dækker hele Danmark og er fuldt opdaterede på miljø- og lovkrav til det danske byggeri. Kontakt os allerede i dag.