DGNB-certificering af bæredygtigt byggeri

Hvad kan Ljungdahl tilføre til dit byggeris DGNB-certificering?

Uanset om du er fugemontør, entreprenør eller byggerådgiver kan vi bidrage med produkter, tætningsløsninger, dokumenter og rådgivning, der gør din planlægning og projektering i forhold til byggeriets DGNB-certificering effektiv og let.

Vi samlet al relevant information vedrørende vores produkter til DGNB-certificeret byggeri her på hjemmesiden under vores produkter med DGNB Producenterklæring, så det er lettilgængeligt for dig. På den måde er det nemt for dig at danne dig et overblik over, hvilke produkter du skal anvende for at opnå den certificering, du ønsker.

Ljungdahl har siden 1972 leveret produkter, der lever op til gældende lovgivning og krav fra markedet – det ønsker vi at fortsætte med. Derfor er det en selvfølge for os at udvikle løsninger, der kan bidrage til bæredygtigt byggeri og levere den dertil hørende dokumentation til brug for DGNB-certificeret byggeri.

 

Guld-, sølv- eller platin-certificering?

Ljungdahls produkter lever op til højeste kvalitetstrin og derfor kan anvendes til både guld-, sølv- og platin-certificeret byggeri.

Til byggeprodukter, der anvendes i DGNB-certificeret byggeri stilles der en række kvalitetskrav samt krav om dokumentation for, at produkterne efterlever ordningens kriterier. På alle vores produktsider finder du relevante oplysninger, der kan hjælpe dig med at vælge de rigtige produkter og tætningsløsninger til dit bæredygtige byggeri.

 

Kort om DGNB-certificeret byggeri

DGNB er oprindelig en tysk certificering, der blev tilpasset til dansk byggeri, lovgivning og standarder i 2012. Formålet med DGNB-certificering er at gøre det nemmere at sammenligne forskellige byggerier ud fra fælles kriterier.

Certificeringen er den foretrukne af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, fordi den vægter økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed lige meget.

Ved en DGNB-certificering bedømmes et byggeri både før byggeprojektet påbegyndes og efter projektet er afsluttet ud fra en række kriterier inden for de fem hovedområder i DGNB; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet. Byggeriet bedømmes således ud fra 49 kriterier og får point, der tilsammen afgør om byggeriet får en guld-, sølv- eller platin-certificering.

Læs mere om DGNB  hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

 

Spørgsmål til anvendelsen af vores produkter i DGNB-byggeri?

Vil du vide mere om vores produkter, der kan anvendes i DGNB-certificeret byggeri? Eller har du spørgsmål til vores dokumentation og DGNB Producenterklæringer? Tag os med på råd fra starten af byggeriet. Sammen kan vi finde den rette tætningsløsning, der understøtter det bæredygtige byggeri.

Se udvalget af produkter med DGNB Producenterklæring.

 

LEED- og BREEAM-certificering

LEED og BREEAM er ligesom DGNB certificeringer, der er skabt for at danne en fælles ramme for bæredygtigt byggeri. BREEAM og LEED er begge certificeringer, der hovedsageligt fokuserer på miljø og indeklima til forskel fra DGNB, der fokuserer på byggeriets fem kvaliteter: miljø, økonomi, social, teknik og proces.

EMICODE

EMICODE er en international anerkendt indeklimacertificering af byggematerialer fri for opløsningsmidler og med lav emission. EMICODE er et tysk indeklimasystem, der på baggrund af forskellige test bedømmer byggematerialernes påvirkning af et byggeris indeklima.

Et EMICODE indeklimacertifikat kan bl.a. bruges som dokumentation for produktkategorier som fugemasser & klæbere i et DGNB-certificeret byggeri.