EMICODE indeklimasystem

EMICODE er en international anerkendt indeklimacertificering af byggematerialer med lav emission samt er fri for opløsningsmidler. EMICODE er et tysk indeklimasystem, der på baggrund af diverse grundige test, herunder bl.a. VOC-emissionen, vurderer forskellige byggematerialers indvirkning på indeklimaet i et byggeri.

Et indeklimacertifikat kan bl.a. bruges som dokumentation for produktkategorier som fugemasser & klæbere i et DGNB-certificeret byggeri.

Det vigtige indeklima

Et byggeris indeklima består af en række forskellige miljøfaktorer som eksempelvis luft, fugt, lys, temperatur samt partikler og kemiske stoffer. Desuden afgiver byggematerialer, møbler mm. VOC’er, der påvirker indeklimaet og kan være bl.a. kræftfremkaldende.

VOC står for ”Volatile Organic Compounds”, hvilket på dansk betyder ”Flygtige organiske forbindelser”. Flygtige organiske forbindelser dækker over en række kemiske forbindelser, der fordamper hurtigt ved stuetemperatur og normaltryk. Teknisk set defineres VOC’er i EU som ”enhver organisk forbindelse, som har et kogepunkt på mindre end eller lig med 250˚ oC målt ved normaltryk”. Et normaltryk er det gennemsnitlige lufttryk af jordens atmosfære målt ved havets overflade, og regnes normalt for at være 1 bar (100 kPa).

I gennemsnit opholder danskere sig inden for 90 % af døgnet. Et dårligt indeklima kan derfor påvirke helbredet både fysisk og psykisk.

Når der skal vælges byggematerialer, kræver det grundige overvejelser, og der kan du med fordel anvende byggematerialer med et indeklimacertifikat.

 

Hvorfor vælge produkter med indeklimacertifikat?

EMICODE indeklimasystemet forenkler valget af byggeprodukter for såvel byggerådgivere, arkitekter og professionelle håndværkere, når der skal tages stilling til indeklimaet i byggeriet. Anvender du produkter med indeklimacertifikat, sikrer du dig en uafhængig og uvildig test og vurdering, der giver sikkerhed for både den udførende fagmand, forbrugeren og miljøet.

Klassificering af byggeprodukter

 

Indenfor indeklimasystemet findes der tre EMICODE-klasser:

 

EMICODE EC2

Produkter med lav emission, der opfylder de grundlæggende krav for en EMICODE certificering. Læs mere her.

 

EMICODE EC1

Produkter med meget lav emission, kan opnå EMICODE EC1, hvis produktet opfylder de strenge krav inden for miljø og sundhed. Læs mere her.

 

EMICODE EC1 PLUS

EMICODE EC1PLUS certificering er den bedste klasse, der sikrer at byggeprodukterne lever op til strenge test og gentagende vurdering. Læs mere her.

Ljungdahl fører en række produkter i denne kategori. Se vores produkter her.

Har du spørgsmål?

Eller ønsker du hjælp?

DGNB-certificering

Ljungdahl har siden 1972 leveret produkter, der lever op til gældende lovgivning og krav fra markedet – det ønsker vi at fortsætte med. Derfor er det en selvfølge for os at udvikle løsninger, der kan bidrage til bæredygtigt byggeri og levere den dertil hørende dokumentation til brug for DGNB-certificeret byggeri.

LEED- og BREEAM-certificering

LEED og BREEAM er ligesom DGNB certificeringer, der er skabt for at danne en fælles ramme for bæredygtigt byggeri. BREEAM og LEED er begge certificeringer, der hovedsageligt fokuserer på miljø og indeklima til forskel fra DGNB, der fokuserer på byggeriets fem kvaliteter: miljø, økonomi, social, teknik og proces.

Svanemærket byggeri

Der stilles store krav til svanemærkede byggerier. Kravene gælder alt fra byggeriets energiforbrug, miljø- og sundskadelige stoffer i byggematerialer, kemiske produkter mm.

I Kliima x Ljungdahls Dampspærresystem finder du en række produkter, der er godkendt til svanemærket byggeri. Foruden det brede sortiment af kvalitetsprodukter, tilbyder vi også rådgivning og sparring om dit næste svanemærkede byggeri.