EPD (Environmental Product Declaration) 

Få et bæredygtigt overblik med EPD’er

Få overblik over vores produkter med EPD’er. Vi har gjort det lettere for dig at finder de relevante miljømæssige oplysninger, der kan hjælpe dig med at vælge de rigtige produkter og tætningsløsninger til dit bæredygtige byggeri.

Uanset din rolle, om du er arkitekt, byggerådgiver, entreprenør eller fugemand mm. kan EPD’er give dig mere pålidelig og ensartet information om miljøpåvirkningen af forskellige produkter, som kan hjælpe dig med at træffe mere bæredygtige valg og beslutninger.

 

Fordele ved at bruge en EPD (Environmental Product Declaration)

Samlet set kan brugen af EPD’er bidrage til at fremme bæredygtighed og reducere miljøpåvirkningen af produkter og tjenester, hvilket er vigtigt for at beskytte vores planet og sikre en mere bæredygtig fremtid.

Derudover giver EPD (Environmental Product Declaration) gennemsigtighed i forhold til miljøpåvirkningen af et produkt eller en service. Det gør det lettere for virksomheder og forbrugere at sammenligne forskellige produkter og vælge de mest miljøvenlige produkter.

EPD’er er særligt relevante i forbindelse med bæredygtigt byggeri, hvor byggebranchen kan bruge EPD’er til at vælge de mest miljøvenlige materialer og konstruktioner og reducere den samlede miljøpåvirkning af byggeri.

Siden 1972 har Ljungdahl leveret produkter, der overholder gældende lovgivning og markedskrav – og det vil vi at fortsætte med. Det er derfor helt naturligt for os at udvikle løsninger, der kan bidrage til bæredygtigt byggeri og at levere tilsvarende dokumentation.

Her på hjemmesiden finder du al relevant information vedrørende vores produkter med EPD’er. Du finder både EPD-dokumentet under det enkelte produkt, men kan også se den fulde oversigt over produkter med EPD’er her. På den måde er det nemt for dig at danne dig et overblik over, hvilke produkter du skal anvende for at opnå den certificering, du ønsker.

Se udvalget af produkter med EPD.

Hvordan kan du bruge en EPD?

En EPD kan være nyttig for dig på flere måder:

✔ Du kan bruge EPD’er til at sammenligne forskellige produkter og vurdere deres miljømæssige påvirkning. Skal du bruge det mest miljøvenlige produkt, kan du sammenligne de miljømæssige ydeevneindikatorer og vælge det produkt med den laveste påvirkning

✔ Ønsker din virksomhed at forbedre sin bæredygtighed og reducere den miljømæssige påvirkning, kan du bruge EPD’en som et værktøj til at evaluere din egen produktportefølje og identificere områder, hvor der er potentiale for at reducere miljøbelastningen.

✔ EPD’er kan også bruges til at vurdere, om produkter opfylder kravene til miljømærkning og miljøkrav i udbudsmateriale.

Uanset om du er fugemontør, entreprenør eller byggerådgiver kan vi bidrage med produkter, tætningsløsninger, dokumenter og rådgivning, der gør din planlægning og projektering i forhold til bæredygtigt byggeri effektiv og nem.

 

Hvad er en EPD?

En EPD er et værktøj til professionelle inden for byggeriet, der skal dokumentere byggematerialers miljøpåvirkning baseret på en række standardiserede parametre, der er fastsat af den internationale standardiseringsorganisation ISO.  Der er tale om parametre såsom den samlede CO2-udledning, energiforbrug og ressourceforbrug over produktets livscyklus – fra “vugge til grav”, dvs. fra råvareudvinding over produktion, transport og anvendelse til bortskaffelse eller genanvendelse.

En EPD erklærer ikke et byggeprodukt for mere eller mindre bæredygtigt. Styrken ved en EPD er, at den tilbyder et sammenligningsgrundlag til arkitekter, byggerådgivere, udførende håndværkere og andre byggefagfolk på disse miljøpåvirkningsparametre, og giver dem mulighed for at tage de mest bæredygtige beslutninger baseret derpå. Sammenligning af EPD’er favoriserer byggematerialer med længere levetid og lavere vedligeholdelseskrav, hvilket gavner miljøet og i mange tilfælde bygningens samlede økonomi.

kontakt os

Vil du vide mere?

Kontakt kundeservice på tlf. nr.: 4814 0010

 

Få råd og vejledning gennem hele byggeprocessen – fra byggestart til aflevering.

Vores tekniske konsulenter er specialister inden for tætningsløsninger til byggeri og industri. De er fuldt opdaterede på miljø og lovkrav samt de sidste nye løsninger til et tæt byggeri.

EPD i byggebranchen

EPD’er er særligt relevante i byggebranchen, hvor der er stort fokus på at reducere miljøpåvirkningen fra bygninger og byggematerialer. Bygninger står nemlig for en stor del af det samlede energiforbrug og CO2-udledning, og derfor er det vigtigt at reducere miljøpåvirkningen af byggeriet og bygningsmaterialerne.

I byggebranchen bruges EPD’er til at dokumentere miljøpåvirkningen af forskellige byggematerialer og bygningsdele. Ved at sammenligne EPD’er kan man vælge de mest miljøvenlige materialer og konstruktioner til en bygning.

EPD’er er også relevant i forhold til at opnå miljøcertificeringer, såsom DGNB, LEED og BREEAM, som alle stiller krav til miljøpåvirkningen af bygninger. En EPD kan bruges som dokumentation for, at et givent produkt eller materiale opfylder kravene i en given miljøcertificering.

Endelig kan EPD’er også bruges som et værktøj til at dokumentere og kommunikere miljøpåvirkningen af en bygning eller et byggeri over for interessenter såsom kunder, beboere og myndigheder.

 

EPD (Environmental Product Declaration) vs. livscyklusvurdering (LCA)

En EPD og en livscyklusvurdering (LCA) er to tæt beslægtede værktøjer til at vurdere miljøpåvirkningen af et produkt eller en service. Mens en EPD primært fokuserer på at give en detaljeret beskrivelse af miljøpåvirkningen af et produkt eller en service baseret på en række standardiserede parametre, fokuserer en LCA på at evaluere miljøpåvirkningen af hele livscyklussen af et produkt eller en service.

EPD’en giver en detaljeret beskrivelse af miljøpåvirkningen af et produkt eller en service i en bestemt fase af livscyklussen, mens LCA’en giver en overordnet vurdering af den samlede miljøpåvirkning af produktet eller service over hele livscyklussen.

Både EPD og LCA er vigtige værktøjer i forhold til at evaluere og forbedre miljøpåvirkningen af et produkt eller en service og kan bruges i en række forskellige sammenhænge, herunder i bæredygtigt byggeri, hvor det er vigtigt at vælge materialer og konstruktioner, der har mindst mulig miljøpåvirkning i hele deres livscyklus.

 

Spørgsmål til anvendelsen af vores produkter med EPD?

Vil du vide mere om vores produkter med EPD? Eller har du spørgsmål til vores anden dokumentation såsom DGNB Producenterklæringer mm?

Tag os med på råd fra starten af byggeriet. Sammen kan vi finde den rette tætningsløsning, der understøtter det bæredygtige byggeri.

Kontakt os allerede i dag.

 

Du kan også læse mere om EPD hos EPD Danmark.

Livscyklusvurdering - LCA

EPD’er er udarbejdet på baggrund af en livscyklusvurdering, der er en vurdering af en produkts miljøpåvirkning i hele dets livscyklus fra produktion og distribution til anvendelse, bortskaffelse og eventuel genanvendelse.

DGNB-certificering

Ljungdahl har siden 1972 leveret produkter, der lever op til gældende lovgivning og krav fra markedet – det ønsker vi at fortsætte med. Derfor er det en selvfølge for os at udvikle løsninger, der kan bidrage til bæredygtigt byggeri og levere den dertil hørende dokumentation til brug for DGNB-certificeret byggeri.

LEED- og BREEAM-certificering

LEED og BREEAM er ligesom DGNB certificeringer, der er skabt for at danne en fælles ramme for bæredygtigt byggeri. BREEAM og LEED er begge certificeringer, der hovedsageligt fokuserer på miljø og indeklima til forskel fra DGNB, der fokuserer på byggeriets fem kvaliteter: miljø, økonomi, social, teknik og proces.

EMICODE

EMICODE er en international anerkendt indeklimacertificering af byggematerialer fri for opløsningsmidler og med lav emission. EMICODE er et tysk indeklimasystem, der på baggrund af forskellige test bedømmer byggematerialernes påvirkning af et byggeris indeklima.

Et EMICODE indeklimacertifikat kan bl.a. bruges som dokumentation for produktkategorier som fugemasser & klæbere i et DGNB-certificeret byggeri.