Lineære brandfuger

Lineære brandfuger findes i:
✓ vægge.
✓ gulve.
✓ isamlinger mellem væg og loft eller væg og gulv.
✓ omkring døre og vinduer.

Lineære brandfuger sikrer, at brand, ild og røg ikke trænger igennem samlinger og åbninger i vægge, der  fungerer som brandceller og brandsektioner.

Kan du kun komme til at brandfuge på én side af bygningskonstruktionen? I Ljungdahls brandprogram er der flere løsninger, der kun kræver fugning på én side.

BR18 – Brandsikring

I bygningsreglementet BR18 stilles der høje krav til brandsikring af bygningsdele og bygninger samt til overholdelse af gældende regler og dokumentation af den enkelte løsning.

Brandsikring er afgørende for at forhindre spredning af røg og ild i en bygning. Valg af korrekt brandfuge sikrer, at et byggeris brandmodstandsevne ikke forringes i tilfælde af brand.

Ljungdahls brandprogram til lineære brandfuger er testet, certificeret og godkendt til mange forskellige bygningskonstruktioner.

Er du interesseret i mere information? Find din lokale tekniske konsulent her. 

Brandklasser EI

En bygningskonstruktions (fx gipsvæg + fuge) brandmodstand definerer i henhold til EN 1366-4, hvor længe den kan holde til en given brandpåvirkningen og hindre spredning af varme og ild. Bestemmelse af brandfugens brandklasse sker ved at teste den som en del af bygningskonstruktionens brandmodstandsevne.

I Ljungdahls brandprogram er produkterne testet i brandklasserne:

E (Integritet): Bygningsdelens evne til at holde flammer og røg ude.
I (Isolation): Bygningsdelens evne til at holde varme ude.

Efter brandklassen angives det tidsrum, som bygningskonstruktionen kan modstå brand. Dvs. at EI 60 beskriver, at konstruktionen er brandsikker i min. 60 minutter.

De mest almindelige brandklasser er EI 30, EI 60, EI 90 og EI 120. Produkterne i Ljungdahls brandprogram 240 er testet helt op til brandklasse EI 240 afhængigt af den enkelte brandkonstruktion.

OBS: Det er brandrådgiver og bygherre (ikke Ljungdahl), der skal godkende den valgte brandløsning (brandfugemasse og bygningskonstruktion) til et givent projekt.

Valg af brandfugeløsning

Brandklasser er defineret ud fra hele brandkonstruktionen og IKKE brandfugen alene. Valg af brandfugeløsning afhænger derfor af, om den er godkendt til hele brandkonstruktionen, der skal brandfuges.

Ved brandtest af en brandkonstruktion skelnes der mellem brandfugens:

ORIENTERING OG PLACERING. Der tages højde for om, der er tale om en lodret eller vandret fuge, og om det er en:

  • Dobbeltfuge: Der skal fuges på begge sider af brandkonstruktionen fx ved lette skillevægge af to lag gips.
  • Enkeltfuge: Der skal kun fuges på den ene side af brandkonstruktionen. Placeringen af en enkeltfuge kan være på:
    • Valgfri side af brandkonstruktionen. Denne løsning kan være fordelagtig, hvis den ene side er svært tilgængelig.
    • Den ikke-udsatte side af brandkonstruktionen. Denne løsning kan anvendes, hvor der kun er brug for beskyttelse på den ene side.

DIMENSIONERING dvs. bredde og dybde.
OPBYGNING. Skal der evt. anvendes isolering eller bagstop?

Ovenstående faktorer har stor betydning for brandkonstruktionens brandmodstandsevne og brandklasse.

OBS: Se flere eksempler på konstruktioner og løsninger i produktoversigten og i produktdatabladene.

Enkeltfuge: ikke-udsat side

Vandret dobbeltfuge

Lodret dobbeltfuge

Vil du vide mere? Kontakt os nu.

Når du trykker “send”, accepterer du Ljungdahls Persondatapolitik.

DGNB-certificering

Ljungdahl har siden 1972 leveret produkter, der lever op til gældende lovgivning og krav fra markedet – det ønsker vi at fortsætte med. Derfor er det en selvfølge for os at udvikle løsninger, der kan bidrage til bæredygtigt byggeri og levere den dertil hørende dokumentation til brug for DGNB-certificeret byggeri.

Svanemærket byggeri

Der stilles store krav til svanemærkede byggerier. Kravene gælder alt fra byggeriets energiforbrug, miljø- og sundskadelige stoffer i byggematerialer, kemiske produkter mm.

I Kliima x Ljungdahls Dampspærresystem finder du en række produkter, der er godkendt til svanemærket byggeri. Foruden det brede sortiment af kvalitetsprodukter, tilbyder vi også rådgivning og sparring om dit næste svanemærkede byggeri.